Betalen op rekening is slechts mogelijk op afspraak vooraf. Uitgangspunt is altijd dat u aan het eind van uw verblijf contant of per debit- of creditcard betaalt.

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing. Daarop zijn geen uitzonderingen. In het geval u toch op rekening wilt dineren, dan kan dit zoals gezegd, alleen op afspraak vooraf en gelden de volgende voorwaarden:

  • we rekenen €10 administratiekosten;
  • we hanteren een betalingstermijn van 14 dagen;
  • we werken alleen rechtstreeks met u dus niet met derden of tussenpersonen, zoals factureringsportalen;
  • facturen worden per e-mail verzonden in pdf en xml formaat, naar het door u opgegeven adres;
  • wij ontvangen vooraf alle gegevens die op de factuur moeten komen. Daartoe vult u onderstaand formulier in. Als we niet de juiste gegevens hebben kunt u niet op rekening gebruik maken van onze diensten;
  • als wij een factuur opnieuw moeten sturen, omdat de gegevens achteraf niet juist of incompleet waren, rekenen wij €20 extra.

Indien uw organisatie voorwaarden hanteert die niet overeenkomen of strijdig zijn met onze voorwaarden, dan gelden onze voorwaarden niettemin onverkort.

Formulier